Osvědčení

Šéf-trenér : Vilém Schick , absolvent  UK FTVS, obor trenérství.

(živnostenský list, ičo : 16065611 – vedený na živn. odboru, ÚMČ Praha 2 )

020

DIPLOM - OSVĚDČENÍ 001

—————————————————————————————————————————————-

místopředseda klubu Tereza Hubená

016

 

 

Reklamy